Detský tábor Artlandia

Napriek tomu, že v súčasnosti je centrom záujmu mnohých detí internet, filmy či počítačové hry, neznamená to, že sa z ich životov vytráca potreba umeleckej tvorby a sebarealizácie. Pokiaľ je dieťa obdarené umeleckým talentom, je potrebné tento talent aktívne rozvíjať a podporovať detskú fantáziu a zručnosti v danej umeleckej oblasti. V umení sa skrýva omnoho viac ako len samotné vystúpenie či predvedenie nacvičených schopností. Umenie je predovšetkým formou vzdelávania sa, ktorá však v súčasnosti zostáva nedocenenou. Prostredníctvom umenia sa deti učia zábavnou formou a častokrát bez toho, aby si to uvedomovali.

Vyjadrovať sa prostredníctvom umenia je v dnešnej dobe dôležité. Deťom to otvorí ďalší pohľad na svet a budú sa lepšie orientovať aj vo faktoch, ktoré sú častokrát len naznačené medzi riadkami. Na výtvarnom kurze si budú môcť deti osvojiť vlastný spôsob vyjadrovania sa, no zároveň naberú aj zručnosť, ktorá je v súčasnom svete preplnenom najmä teoretickými profesiami vzácnou. Tanečný a divadelný krúžok im dodá sebavedomie a guráž, s ktorou sa nebudú báť vystúpiť pred ľudí a predviesť to, čo vedia. V budúcnosti nebudú mať problém s verejnou prezentáciou a nebudú sa hanbiť diskutovať s ostatnými a ponúknuť im svoj pohľad na vec. Na športovom kurze sa priučia zdravej súťaživosti a vytvoria si pohybové návyky.

Artlandia je denný tábor pre deti od 6 do 14 rokov a zameriava sa na päť smerov: Divadlo, tanec, výtvarné umenie, šport a médiá. Sídlom táborov sú priestory 1. súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej 20 v Bratislave.

Tábor Artlandia ponúka deťom priestor na získanie nových poznatkov a zručností ale aj priestor, kde zúročia svoju fantáziu a využijú či objavia svoje silné stránky. Hoci budú počas tábora rozdelení na jednotlivé kurzy, budú sa stretávať v spoločných priestoroch či už na desiatach, obedoch a olovrantoch ale aj počas spoločných aktivít celého tábora ako napríklad pri sledovaní predstavenia profesionálneho bábkového divadla, táborovom tanci, maľovaní na tvár, vonkajších hrách, súťažiach, záverečnom divadelnom predstavení, výstave a tanečnom vystúpení detí pre rodičov.

Areál a priestory detského tábora Artlandia

Uzavretý veľký areál s novou telocvičňou vybavenou paravanovými zrkadlami na tanečný kurz, toaletami a sprchami

Divadelné pódium pre divadelný kurz s profesionálnou zvukovou technikou

Zrekonštruovaná výtvarná miestnosť a spoločné priestory

Areál poskytuje aj futbalové ihrisko a veľký zrenovovaný priestor pre iné vonkajšie aktivity a hry

Okrem príjemných priestorov je areál vybavený kvalitným a čistým sociálnym zariadením. Priestory v ktorých sa tábor koná, budú denne upratované a dôkladne čistené

Výhody tábora Artlandia

Počas celého týždňa aj počas záverečného vystúpenia bude zabezpečená fotodokumentácia a videodokumentácia, ktorú následne spracujeme a výsledné video a fotografie pre vás nahráme po skončení letných táborov na zaheslované online úložisko.

Počas celého týždňa je pre deti zabezpečená strava (desiata, obed, olovrant) a neustály pitný režim. Náš dodávateľ obedov dbá na vyváženú stravu. Používa len výberových dodávateľov surovín na čerstvé mäso, denne čerstvú zeleninu a ovocie. Vo varení dodržiava moderné spôsoby a teda nepoužíva chemické zahusťovadlá a rôzne dochucovadlá. Používa výhradne čerstvú zeleninu a teda v jedlách nenájdeme chemicky čistenú a pranú zeleninu bez výživových látok. V prípade najrôznejších diét, intolerancií a alergií nás neváhajte upozorniť a my vám spoločne zabezpečíme jedlo podľa požiadaviek.

Limitovaný počet detí na jeden kurz. Tábor Artlandia dbá na kvalitu poskytnutých služieb a starostlivosť o deti a dodržuje stanovený limit 12 detí na jeden kurz

Doplnkový program pre deti ako maľovanie na tvár a vonkajšie športové a zábavné aktivity agentúry

Divadelný, tanečný, výtvarný, športový a mediálny kurz má záverečný výstup. Divadelné predstavenie, tanečné vystúpenie, audiovizuálne výstupy z mediálneho kurzu a slávnostná výstava určite poteší každého rodiča. Pre športovcov a športovkyne je pripravené záverečné vyhodnotenie a prekvapenie na konci týždňa spojené s olympiádou plnou športov a kvízových úloh. Deti zo všetkých kurzov sa zároveň zapoja do spoločného táborového tanca, ktorý predstavia rodičom v rámci vystúpenia.

Starostlivo vyberaní lektori. Všetci lektori umeleckých kurzov Artlandia sú buď študentami alebo absolventmi skôl s umeleckým  zameraním a majú bohaté praktické a teoretické znalosti v danom odbore. Lektori majú skúsenosti s prácou s deťmi a viedli už mnohé lekcie, workshopy a detské tábory. Športový kurz Artlandia vedie aktívne športujúci lektor s teoretickými a praktickými poznatkami z viacerých druhov športu.

Každé dieťa v tábore má možnosť vyrobiť si a odniesť domov ako spomienku táborové tričko už v cene tábora.

Denný harmonogram

7:30 – 8:00 hod. – príchod detí do tábora 8:00 – 8:30 hod. – spoločný ranný táborový program

 8:30 – 10:00 hod. – program v jednotlivých kurzoch 10:00 – 10:30 hod. – spoločná desiata

10:30 – 12:00 hod. – program v jednotlivých kurzoch 12:00 – 12:30 hod. – spoločný obed

12:30 – 15:00 hod. – program v jednotlivých kurzoch 15:00 – 15:30 hod. – spoločný olovrant

15:30 – 16:30 hod. – spoločný poobedný táborový program 16:00 – 16:30 hod. – odchod detí z tábora

Návštevnosť detských táborov Artlandia

V roku 2023 sa 43% detí jeden alebo viackrát vrátilo do táborov a 26% nových detí prišlo do táborov na základe odporúčania rodičov detí, ktoré sa už našich táborov zúčastnili. Spolu tak už pred nástupom do tábora poznalo denné detské tábory Artlandia až takmer 70% detí na základe vlastnej skúsenosti alebo z rozprávania iných. Naopak bez predošlej skúsenosti a po prvykrát sa táborov Artlandia zúčastnilo 31% nových detí.

Od vzniku detských letných táborov Artlandia pred 8 rokmi sa ročná návštevnosť viac ako zdesaťnásobila a každý rok vďaka vám dosahujeme takmer stabilný rast a vo väčšine kurzov maximálnu obsadenosť. Ďakujeme vám milí rodičia a deti za dôveru a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitky vo všetkých 5 kurzoch v detských letných táboroch Artlandia 2024.

Viac albumov s fotografiami z denných letných táborov Artlandia nájdete v Galérii.

Divadelný kurz

Na divadelnom kurze pripravujú deti spoločne s lektorom premiéru originálneho divadelného predstavenia. Divadelníci si počas týždňa okrem praktických cvičení osvoja poznatky aj z teórie divadla. Budú spoločne tvoriť najskôr krátke cvičenia a scénky v menších skupinách a ako celá skupina budú spolu s lektorom chystať veľkú divadelnú inscenáciu vrátane tematickej hudby, efektov, scény, kostýmov a rekvizít. Osvoja si základy javiskovej reči a základy herectva. Účastník divadelného kurzu Artlandia získa mnohé skúsenosti vo verbálnom aj neverbálnom prejave a spoločne s lektorom môže prekonať aj niektoré bariéry (napríklad boj s trémou, tiché rozprávanie).

Divadlo učí deti spôsob ako sa začleniť do kolektívu prostredníctvom svojej postavy v divadelnej hre a súčasne ako sa zodpovedne pripraviť a zahrať svoju rolu v pripravovanom predstavení. Pri tvorbe predstavenia lektori berú do úvahy aj to, že každá skupina je individuálna, či už z hľadiska vekového zloženia alebo iných skúseností s divadlom, a preto sa snažia vytvoriť vždy iný originálny príbeh, ktorý je na mieru šitý danej skupine. Každá inscenácia prezentovaná pred rodičmi bude preto originálnym a jedinečným kusom celotýždňovej tvorby detí. Divadelný kurz je určený pre deti vo veku 7 – 14 rokov.

Výtvarný kurz

Mladí výtvarníci si vyskúšajú hneď niekoľko rôznych techník, ktoré sa používajú vo výtvarnom ale aj úžitkovom umení. Budú pracovať podľa stanovených technických postupov, no zároveň budú mať priestor na prejavenie svojej fantázie pri voľných zadaniach.

Pre deti je to skvelá príležitosť ako nahliadnuť na určenú tému vlastnými očami a zobraziť ju subjektívnym spôsobom. Ich práce nebudú hodnotené, no spolu s lektorkou ich budú spoločne rozoberať a baviť sa o nich. Zdokonalia sa v praktických zručnostiach ale dozvedia sa viac aj z dejín umenia, ukážu si známe umelecké diela, o ktorých budú spolu diskutovať či zhotovovať repliky.

Hlavným cieľom výtvarného kurzu je tvorba materiálu na slávnostnú vernisáž, počas ktorej rodičom svoje diela na konci týždňa predstavia. Súčasne nahliadnu aj do tajov scénografie pri spolupráci s divadelným kurzom, ktorému pomôžu vytvoriť kulisy na záverečné divadelné predstavenie. Výtvarný kurz je určený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.

Športový kurz

Hoci športy tematicky nespadajú do konceptu umeleckého tábora, chceme aby mali šancu Artlandiu navštíviť aj deti, ktoré milujú pohyb a šport. Obsahom športového kurzu bude oboznámenie sa hneď s niekoľkými druhmi športu od úplnych základov až po vzájomnú súťaž v danej športovej disciplíne, kde si deti otestujú svoje nadobudnuté znalosti. Spoločne si vyskúšajú niekoľko známejších športových aktivít ako florbal, volejbal, futbal, pingpong či bedminton ale aj menej známe aktivity ako petang, mölky, kroket, obľúbenú streľbu z luku a ďalšie.

Okrem športov a hier nebude chýbať ani každodenný veľký ranný strečing spojený s detskou yogou a po dlhšej rozcvičke sa odreagujú na zábavnom behu cez prekážky. Na konci týždňa bude pripravená celodenná športová a interaktívna olympiáda s prekvapením, ktorá bude zároveň aj výstupnou ukážkou toho, čo sa deti za celý týždeň v tábore naučili. Športový kurz je vhodný pre deti vo veku 6 – 14 rokov a je určený rovnako ako pre dievčatá aj pre chlapcov, nakoľko počas celého týždňa skúšajú rôzne druhy športov.

Tanečný kurz

Tanečný kurz je pre všetky deti, ktoré milujú pohyb a moderný tanec. Tanečníci a tanečníčky získajú základy koordinácie, vyskúšajú si cvičenia na rytmiku a budú pracovať v skupinkách na rôznych cvičeniach ale aj tanečných hrách, ktoré budú prepojené s hudbou. Od začiatku týždňa sa v kurze venujú choreografiám, ktoré sú vždy iné a prispôsobené na mieru danej skupine detí. Spolu s tancom je častokrát spojený aj scénický prejav v jednotlivých choreografiách a preto spolu s lektorkou pracujú na všetkých stránkach choreografie detailne.

Deti vďaka svojej celotýždňovej práci pripravia veľké tanečné vystúpenie pozostávajúce z viacerých choreografií, ktoré bude ukážkou všetkého, čo sa počas týždňa naučili. Záverečné vystúpenie detí vizuálne obohatí výber z viacerých jednotných kostýmov určených pre tanečný kurz  a svetelná a zábavná technika, ktorá navodí dojem profesionálneho vystúpenia a dotvorí jedinečnú atmosféru a zážitok.  Tanečný kurz je určený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.

Mediálny kurz

Nikto nemôže poprieť, že sa nachádzame v dobe kedy médiá hýbu svetom. Prostredníctvom médií dokážeme dať priechodnosť kreativite a vytvoriť v spolupráci s deťmi viaceré zaujímavé výstupy. V kurze budú mať deti možnosť sledovať prácu s rôznym technickým vybavením a zoznámia sa s prostredím tvorby mediálneho obsahu. Naučia sa vymýšľať a vytvoriť samostatné mediálne výstupy ako reklamu, vlog či televíznu reportáž a tiež si vyskúšajú aké to je odmoderovať správy či počasie. Plnohodnotný pocit a zážitok z mediálneho prostredia doplní aj možnosť zdieľať vybavený fundus spolu s divadelným kurzom a vybrať si kostým a potrebné rekvizity pre svoj plánovaný mediálny výstup .

Vďaka skúsenosti sa deťom zlepšia ich prezentačné schopnosti, budú pracovať v kreatívnych tvorivých skupinách a zistia ako funguje reklama či ako sa pripravujú správy a reportáže. Hlavné mediálne výstupy a celotýždňová tvorba bude zdokumentovaná v audiovizuálnej nahrávke, ktorú elektronicky zašleme všetkým rodičom. Ak máte doma mladého režiséra či nádejnú budúcu moderátorskú hviezdu, prihláste ich do nášho mediálneho kurzu. Tento kurz je vhodný pre staršie deti vo veku 9 – 14 rokov.

Prihlasovanie do letných táborov 2024 spustené!

FIRST MINUTE! Zakúpte si tábor do 29. februára 2024 a získajte 15.00,- € zľavu z ceny turnusu.

Akcia 1! Prihláste do toho istého turnusu súrodencov, či kamaráta alebo kamarátku a každý získa 10.00,- € zľavu z ceny turnusu.

Akcia 2! Zakúpte dva alebo viac turnusov a získajte 10.00,- € zľavu z ceny každého zakúpeného turnusu.

Zľavy a akcie nie je možné vzájomne kombinovať a neuplatňujú sa na už zľavnené LAST MINUTE kurzy.

Pokiaľ nemáte záujem o týždenný turnus v tábore Artlandia. Cena za jeden deň je 37.00,- €. Pri zakúpení iba vybraných dní sa neuplatňujú vyššie uvedené zľavy či akcie.

Pokiaľ nie je v rámčeku informácia „OBSADENÉ“, daný turnus je voľný a dostupný k prihláseniu detí. Počet prihlásených detí zverejňujeme priebežne v sekcii Novinky.

Divadelný kurz

08. - 12. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 1

Tanečný kurz

08. - 12. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 1

Výtvarný kurz

08. - 12. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 1

Športový kurz

08. - 12. júl 2024 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 1

Mediálny kurz

08. - 12. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 1

Divadelný kurz

15. - 19. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 2

Tanečný kurz

15. - 19. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 2

Výtvarný kurz

15. - 19. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 2

Športový kurz

15. - 19. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 2

Mediálny kurz

15. - 19. júl 2024 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 2

Divadelný kurz

22. - 26. júl 2024 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 3

Tanečný kurz

22. - 26. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 3

Výtvarný kurz

22. - 26. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 3

Športový kurz

22. - 26. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 3

Mediálny kurz

22. - 26. júl 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 3

Divadelný kurz

29. júl - 02. aug. 2024 165.00 ,- €

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 4

Tanečný kurz

29. júl - 02. aug. 2024 165.00 ,- €

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 4

Výtvarný kurz

29. júl - 02. aug. 2024 165.00 ,- €

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 4

Športový kurz

29. júl - 02. aug. 2024 165.00 ,- €

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 4

Mediálny kurz

29. júl - 02. aug. 2024 165.00 ,- €

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 4

Divadelný kurz

05. - 09. august 2024 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 5

Tanečný kurz

05. - 09. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 5

Výtvarný kurz

05. - 09. august 2024 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 5

Športový kurz

05. - 09. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 5

Mediálny kurz

05. - 09. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 5

Divadelný kurz

12. - 16. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 6

Tanečný kurz

12. - 16. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 6

Výtvarný kurz

12. - 16. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 6

Športový kurz

12. - 16. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 6

Mediálny kurz

12. - 16. august 2024 165.00,-€

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava – Turnus: 6

Vyplňte prihlášku do tábora

  Zvolený kurz: *

  Termín turnusu: *

  Tábor sa koná na: Bajkalská 20, Bratislava - Ružinov (areál 1. súkromného gymnázia)

  Vypĺňa rodič: *  Vypĺňa dieťa: *


  Ako ste sa o nás dozvedeli?

  Do tábora idem v rovnakom turnuse s kamarátom/kamarátkou alebo súrodencom a chcem si uplatniť zľavu € 10.00. Zľava sa dá uplatniť iba ak nastupujú obe deti spolu do rovnakého turnusu:

  Dieťa prihlasujem na viacero turnusov počas letných táborov a chcem si uplatniť zľavu € 10.00 na každý turnus:

  Chcem si uplatniť € 15.00 vernostnú zľavu, ktorú som obdržal v práci a som zamestnancom spoločnosti:

  V prípade, že uhradíte letný tábor do 29. februára 2024. Uplatníme Vám automaticky € 15.00 first-minute zľavu. Po zakúpení tábora od 1. 3. 2024 platí štandardná cenníková suma.

  V prípade, že si plánujete faktúru z detského tábora uplatniť v zamestnaní v rámci benefitov zamestnávateľa. Prosím, napíšte nám po skončení tábora e-mail a my Vám vystavíme potvrdenie podpísané konateľom.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov a prečítal/a som si informácie ochrany osobných údajov: *

  Súhlasím so zaslaním informácií o vypísaní nových termínov tábora Artlandia na nasledujúci rok (max. 1x do roka) a prečítal/a som si súhlas dotknutej osoby pre IS Marketing: *

  Súhlasím s vyhotovením fotografií, videa a ich použitím na propagačné účely detskej eventovej agentúry Artlandia a prečítal/a som si súhlas dotknutej osoby so spracúvaním fotografií a videí: *

  Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami tábora Artlandia a prečítal/a som si ich: *