Mgr. art. Peter Kovačik

Tel. č.: +421 910 325 802
 info@artlandia.net

 Mgr. art. Kristína Kovačik

Tel. č.: +421 914 204 777
info@artlandia.net

detský tábor Artlandia

adresa konania: Bajkalská 20
821 08 Bratislava

fakturačné údaje:

Make it happen s.r.o.
Plickova 12, 83106  Bratislava
IČO: 52180301 DIČ: 2120931505
IBAN: SK7383300000002901590916
Registračný súd: OR SR Bratislava,
oddiel: Sro, vložka: 134660/B

detská eventová agentúra Artlandia

fakturačné údaje:

KAPL s.r.o.
Plickova 12, 83106  Bratislava
IČO: 50886037 DIČ: 2120521414
IČ DPH: SK2120521414
IBAN: SK36 0900 0000 0051 4039 0680
Registračný súd: OR SR Bratislava,
oddiel: Sro, vložka: 119956/B