Milí rodičia,

na základe vyhlášky hlavného hygienika SR pre denné tábory poznáme najnovšie usmernenia a radi by sme Vás informovali, že ich bez problémov vieme zabezpečiť a poskytnúť tak najvyššiu bezpečnosť. S bezpečnostnými usmerneniami máme zároveň všetci skúsenosti už aj z minulého roka a tento rok budú pre denné tábory takmer rovnaké.

Pri nástupe do denných táborov budeme robiť vstupnú kontrolu meraním teploty, dezinfekciu rúk a rodičia nebudú môcť vstúpiť do vnútorných priestorov. Zároveň každé dieťa bude musieť priniesť podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, najviac 24 hodín staré od podpisu rodiča.

Potvrdenie od lekára nie je pre denné tábory povinné a rovnako nie je pre denné tábory povinný test PCR. Podmienka PCR testu vychádza iba z vyhlášky hlavného hygienika SR pre pobytové tábory a preto my ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva nemôžeme žiadať takýto test pre denné tábory. Maximálny počet detí v tábore s prehľadom spĺňame, nakoľko už od vzniku táborov Artlandia dbáme na limitovaný počet detí v jednom kurze.

Priestory, ktoré budeme využívať budú denne vetrané, dezinfikované a upratované. Program, ak je to možné prispôsobujeme tak, aby deti trávili čo najviac času vo vonkajšom areáli priestorov školy, ktoré máme k dispozícií. Výlety v táboroch neuskutočňujeme a z toho dôvodu tiež eliminujeme styk s cudzími osobami mimo tábora.

Vzhľadom k tomu, že rodičia nemôžu vstúpiť do vnútorných priestorov školy, aj tento rok budú výstupy zo záverečných prác detí zasielané elektronickou formou cez online úložisko. Veľmi nás to mrzí, nakoľko sme sa ako každý rok tešili na účasť rodičov, ktorí mohli vidieť usilovnú prácu detí. Žiaľ situácia stále nie je ideálna a z toho dôvodu sme veľmi radi, že sa denné tábory môžu konať aj napriek určitým obmedzeniam. V prípade otázok nás prosím kontaktujte individuálne telefonicky alebo mailom.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v táboroch 🙂