Milí rodičia, chceli by sme vám poďakovať za úspešnú táborovú sezónu a za váš veľký záujem o jarné a letné tábory Artlandia. Aj napriek nepriaznivej situácií v roku 2020 sa nám podarilo zorganizovať všetky plánované turnusy v takmer plnej obsadenosti a dokonca sme v táboroch privítali viac detí ako v predchadzajúcom roku. Vážime si vašu dôveru a záujem a už čoskoro otvoríme prihlasovanie na novú sezónu 2021.

Návštevnosť detských táborov Artlandia

V roku 2020 sa až 54% detí opätovne jeden alebo viackrát vrátilo do táborov a až 24% nových detí prišlo do táborov na základe odporúčania detí, ktoré sa už táborov Artlandia zúčastnili. Spolu tak už pred nástupom do tábora poznalo denné detské tábory Artlandia až 78% na základe vlastnej skúsenosti alebo z rozprávania iných. Približne 22% nových detí nám prejavilo dôveru bez predošlej skúsenosti s našou agentúrou.

Od vzniku detských letných táborov Artlandia pred 5 rokmi sa návštevnosť späťnásobila a už druhý rok dosahuje vo väčšine kurzov takmer maximálnu obsadenosť. Dnes tak vďaka vám rodičom a deťom môžeme otvárať až 5 obľúbených kurzov počas jarných a letných prázdnin. Ďakujeme vám milí rodičia a deti, už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v detských jarných a letných táboroch 2021.