Milí rodičia, radi by sme vás informovali, že denné tábory budú a my sme v Artlandii pripravení! Vzhľadom na situáciu denne sledujeme novinky ohľadom pandémie a všetky nové bezpečnostné opatrenia flexibilne aplikujeme do letných táborov Artlandia. Pre deti chceme rovnaký tábor Artlandia plný zážitkov a pre vás záruku bezpečnosti a zodpovednosti aj vzhľadom na túto novú situáciu.

Aké opatrenia plánujeme zaviesť na leto 2020?

 • Limitované počty detí v kurzoch – všetky naše kurzy a turnusy majú od vzniku letných táborov Artlandia limitovaný počet detí na jeden kurz. V jednom kurze sa bude nachádzať maximálne 12 detí a lektor daného kurzu,
 • Denná dezinfekcia a upratovanie priestorov – od vzniku táborov Artlandia dbáme na pravidelné denné upratovanie všetkých prevádzkových priestorov. Aktuálne pridáme aj použitie dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti – všetci naši lektori a personál, musia priniesť lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti,
 • Meranie teploty pri vstupe do tábora – povinné meranie teploty všetkých vstupujúcich detí a zamestnancov do zariadenia táborov Artlandia,
 • Upravené stretávanie sa pri desiate, obedoch a olovrantoch – v prípade, že bude potrebné, zabezpečíme vytvorenie harmonogramu podávania desiaty, obedov a olovrantov, vďaka čomu sa budú deti pri stoloch stretávať v menších skupinách a s bezpečnostnými odstupmi,
 • Aktualizované čestné vyhlásenia a potvrdenia od lekára – pre všetky prihlásené deti bude povinné priniesť potvrdenie od lekára, ktoré bolo doplnené o cestovateľskú anamnézu a príznaky choroby Covid-19,
 • Zamedzenie vstupu nepovoleným osobám mimo verejných priestranstiev a časti areálu – okrem detí a osôb, ktoré nie sú zamestnané v zariadení, bude zamedzený prístup,
 • Ešte dôkladnejšie a výraznejšie dodržiavanie všetkých hygienických opatrení – budeme dbať na časté umývanie rúk a osobnú hygienu počas celého dňa v táboroch Artlandia,
 • Pravidelné vetranie – všetky priestory táborov Artlandia sú počas celého dňa vetrané,
 • Upravený program pre deti – program upravíme tak, aby deti trávili čo najviac času a vykonávali čo najviac aktivít na čerstvom vzduchu,
 • Informovanosť rodičov – zvýšime dôraz na sledovanie zdravotného stavu detí v táboroch a tiež informovanosť rodičov,
 • Vytvorenie izolačnej miestnosti – na základe platných nariadení bude vytvorená jedna izolačná miestnosť v zariadení táborov Artlandia,
 • Nosenie rúšok – podľa aktuálnych informácií, nie je nosenie rúšok vyžadované vo vonkajších ani vnútorných priestoroch areálu/zariadenia.

Na záver by sme vás radi informovali, že aktuálnu situáciu neustále monitorujeme a sme v kontakte s MŠVVaŠ SR ako aj s ÚVZ SR. V prípade úprav a zmien sme pripravení flexibilne opatrenia prispôsobiť a dopĺňať tak, aby bol nastúp detí do tábora absolútne bezpečný.

3.6.2020 vydal hlavný hygienik SR pán Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. aj najnovšie usmernenie k prevádzke zotavovacích podujatí. Celé znenie usmernenia nájdete TU.

V prípade otázok nás prosím kedykoľvek kontaktujte. Radi vám zodpovieme akýkoľvek dotaz.