Milí rodičia, vzhľadom na situáciu by sme vás chceli informovať, že pozorne sledujeme vývoj pandémie a stále veríme, že budú môcť byť letné tábory zorganizované.

Od dnešného dňa opätovne spúšťame prihlasovanie detí s možnosťou platby až v júni, hneď ako bude jasné, či môžu byť tábory zorganizované. Spustením prihlasovania chceme dať všetkým rodičom možnosť si zarezervovať miesto v tábore a vyhnúť sa tak riziku prihlasovaniu detí na poslednú chvíľu až po uvoľnení opatrení vládou SR.

V prípade, že by sa tábor nakoniec kvôli zhoršenej situácii konať nemohol, budeme musieť vzhľadom na bezpečnosť detí, vás rodičov a nášho personálu tábory zrušiť. Ak by došlo k zrušeniu táborov z našej alebo vašej strany vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie, všetky uhradené platby za tábor budú v plnej výške vrátené na účet alebo vystavené voucherom, ktorý môžete využiť či už na detské tábory 2021, detské oslavy alebo na iné naše služby. Možnosť, ktorú si následne zvolíte bude na vás.

Letné tábory Artlandia budú zorganizované iba v prípade, že budú letné tábory:

povolené vládou SR,
povolené zo strany prenajímateľa priestorov,
bude na 100% bezpečné zorganizovať tábory pre deti, vás – rodičov a tiež náš personál.

Prajeme pekný deň a pevné zdravie 🙂